Privacy Policy

Over deze webshop.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP adres.

Wij bewaren de volgende informatie bij een bezoek aan onze website

 • Uw IP adres maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
 • Uw IP adres, uw email adres en alle noodzakelijke data als u een order plaatst
 • Uw email adres als u een vraag aan ons stelt
 • De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd heeft

Deze informatie wordt gebruikt om:

 • Om de inhoud van onze website te verbeteren
 • Om uw order naar behoren te verwerken
 • Om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren
 • Om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te kunnen individualiseren

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties/instellingen voor commerciële doeleinden

Gebruik van 'cookies'

Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

Wij gebruiken ‘cookies’ om:

 • Uw voorkeuren te registreren
 • Informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan De inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

Relaties met derden op internet

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet

Veiligheid

 • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site

Contact met Atra Elektra

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid dan kan dat op de volgende manieren:

 • Per email aan info@atraelektra.nl

Email

Als u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen van Atra Elektra, kunt u dit kenbaar maken via info@atraelektra.nl

Postadres

Als u ons via het web uw postadres meedeelt zult u alleen informatie ontvangen die u hebt aangevraagd, op het adres dat u ons hebt meegedeeld.

Telefoon

Atra Elektra zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestelling die u on-line geplaatst hebt.

Mailing lijst

Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres of via info@atraelektra.nl

Recht op inzage

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen via info@atraelektra.nl

Correctie op gegevens

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen via info@atraelektra.nll

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met Atra Elektra via info@atraelektra.nll